OBVESTILO UČENCEM

Učence vozače obveščamo o dodatni vožnji šolskega avtobusa v vasi Njiverce in Kungota in sicer v sklopu druge popoldanske vožnje ob 14.00 uri. Novi vozni red je objavljen v prilogi tega obvestila.

Vodstvo šole