STROKOVNI DELAVCI – predmetna stopnja

Ime in priimek

Poučuje

Razrednik

Gov. ura
dopoldan

Marjeta SUŠEC biologija, naravoslovje OPB    
Aleksandra VIDOVIČ likovna umetnost
OIP: likovno snovanje I, II,III, Filmska vzgoja
9. b  
Liljana KROŠL glasbena umetnost,
OIP:   glasbena dela, ansambelska igra, 
   
Sonja LENARČIČ

slovenščina,

OIP: Gledališki klub

   
Nataša BRODNJAK

matematika, fizika

NIP.:  računalništvo 2. VIO

7. b  
Mateja OČKO matematika,http://oskidricevo-matematika.blogspot.si    
Jasna MEDVED slovenščina, knjižnična dejavnost 8. a  
Jana JERENEC zgodovina, angleščina 8. b  
Tomaž KLAJDARIČ angleščina, nemščina, 9. a  
Mateja KRAJNC

angleščina, nemščina,

NIP: nemščina 2. VIO

6. b

 

 

Tamara SAGADIN geografija, DDKE  OPB 7. a  
Deborah KRTALIĆ

angleščina

 OIP: nemščina I, II, III; NIP nemščina2

   
Sonja LIBER KAZIMIR šport,
OIP:  Izbrani šport ODBOJKA, šport za sprostitev, šport za zdravje
   
Valerija KRIVEC kemija, naravoslovje    
Polona FAJT

šport,  zdravje in gibanje

NIP: šport

   
Mojca VALENTI računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti    
Olga BABŠEK

matematika, tehnika in tehnologija

OIP: Risanje v geometriji in tehniki, NIP: tehnika,

6. a