logo_inside_over NPZ 6. r. in 9. r.


Na spletnih straneh (http://www.ric.si in http://eric.ric.si) so objavljene Informacije za učence in starše.

 

Več informacij – vključno s praktičnim prikazom in vsem dosedanjimi preverjanji lahko najdete na spletni strani:
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije .