STROKOVNI DELAVCI – razredna stopnja

Ime in priimek Razred / predmet Govorilna ura dopoldan
Maja LUKMAN 1. a  
Alenka MOHORIČ 1. ab – druga učiteljica v 1. razredu,  
Sonja STEPANOV 1. b  
Saša ŠULIGOJ OPB – 1. ab  
Alenka BRUMEN 1. c, JV 1.c,   
Teja PINTARIČ OPB 1. – 5. c  
Alenka EMERŠIČ 2. a  
Klara VINDIŠ PUŠNIK 2. b  
Saša GALUN ZAKELŠEK 2. c  
Urška ROBIČ OPB – 2. ab  
Milena LEVIČNIK 3. a  
Urška ŠKERGET 3. b  
Tamara LEP 3. c  
Anna GUMZEJ, Kaja MEDVED OPB – 3. ab  
Klarica KRAJGAR 4. a  
Senjka JAZBEC 4. b  
Matejka ŠOŠTAR 4. c  
Klavdija MURKO OPB – 4. ab  
Metka GUMILAR 5. a  
Tina EMERŠIČ 5. c  
Marjeta SUŠEC, Tamara SAGADIN, Olga BABŠEK OPB 5. ab  
Ankica PIKULA TJA – 1. abc, 2. abc, 3.abc  
Polona FAJT Zdravje in gibanje  

OPB – oddelek podaljšanega bivanja
JV – jutranje varstvo