OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek

Delovno mesto

Govorilna ura

dopoldan

Suzana STRELEC pedagoginja po dogovoru
Jasna VINKLER pedagoginja po dogovoru

Katja NAPOTNIK

Sanja METLIČAR STERNAD

psihologinja

po dogovoru
Marija ZELENKO

 specialna pedagoginja

po dogovoru
Nataša ERMAN ZAVEC

 specialna pedagoginja

po dogovoru
Rebeka VISENJAK

 specialna pedagoginja

 po dogovoru
 

logopedinja

po dogovoru
Anica TOPLAK

specialna pedagoginja

po dogovoru


Šolska svetovalna služba
je namenjena učencem, staršem in učiteljem, ki se želijo pogovoriti o težavah ali posvetovati o svojih odločitvah.

Naloga šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem ter staršem s ciljem, da se vsakokrat zagotovi optimalne pogoje za napredovanje v razvoju in učenju.