• SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST, 13. 12. 2015