Zaradi objektivnih razlogov smo dan šole praznovali nekoliko kasneje, kajti naša šola ima rojstni dan aprila. Bilo pa je toliko bolj pestro in zabavno.

Svečana otvoritev dogodka se  je začela z nagovorom ravnateljice Alenke Kutnjak, ki je pozdravila vse prisotne in orisala življenje in delo našega hrama učenosti. Ponosna je na zgovorne dosežke učencev pod skrbnim vodenjem mentorjev, ki ponesejo naš glas v okolje, kjer živimo in ustvarjamo, in tudi širše.

Sledila je šolska himna, ki je prav tako nastala že pred leti, in je naš zaščitni znak.

 

ŠOLSKA HIMNA

Avtorici besedila: Alenka Brumen in  Metka Gumilar
Avtor glasbe: Tomi Valenko

1. Zjutraj ura osem je, v šolo se mudi.
Šolar naš k pouku gre, obraz se mu smeji.
Knjige, zvezke vse ima, kar potrebno je
in ko zvonec zazvoni, se pouk začne!

Šola, šola ti znanje da, to slej ko prej vsak spozna,
prve črke se naučiš, prijatelje dobiš.
Šola, šola je za nas, to je naš najlepši čas,
Kidričevo naš je kraj, a šola naš je raj.

2. V šolo radi pridemo in učimo se,
pišemo, računamo, res zabavno je!
Včasih se nam pa ne da – doma še spali bi.
Ali na počitnice raje bi odšli.

Šola, šola ti znanje da, to slej ko prej vsak spozna,
prve črke se naučiš, prijatelje dobiš.
Šola, šola je za nas, to je naš najlepši čas,
Kidričevo naš je kraj, a šola naš je raj.

 

Kasneje smo si zbrani na projekciji lahko ogledali kratek oris začetkov šolanja v Kidričevem in njegovo rast do današnjih dni.

Naša šola, OŠ Kidričevo,  se nahaja na severni strani mestnega naselja Kidričevo v lepi, zeleni okolici ob gozdu. Ima prizidan vrtec v Kidričevem in podružnico v Lovrencu, kjer poteka dozidava vrtca k šoli Lovrenc. Kidričevo, kakršnega poznamo danes, je po drugi svetovni vojni načrtno zgrajeno industrijsko naselje, zgrajeno ob takrat za Jugoslavijo strateško pomembni Tovarni glinice in aluminija. Danes Tovarna aluminija Talum zagotavlja večino delovnih mest in Kidričevo je še vedno pomembno zaposlitveno središče v regiji. Občina Kidričevo, v katero spada tudi naš kraj Kidričevo, zajema 18 krajev. Zraven Kidričevega v šolski okoliš spadajo naslednji kraji: Njiverce, Kungota, Apače, Lovrenc na Dr. polju, Župečja vas, Pleterje in Strnišče.

Učiteljici Alenka Brumen in Metka Gumilar sta pred leti napisali besedilo naše šolske himne. Uglasbil ga je glasbenik Tomi Valenko, ki nas je zabaval v zadnjih urah kulturnega dne. 

Zgodovina šole našega šolskega okoliša sega v leto 1784, ko je bila ustanovljena prva šola v kaplaniji Lovrenc. Takrat ni bilo dovolj pravih učiteljev, zato je poučevanje otrok prevzel organist v svojem stanovanju.

Prva pritlična šolska stavba z eno samo učilnico je bila zgrajena leta 1805 tik zraven cerkve. Na istem mestu pa je bila v šolskem letu 1878/79 zgrajena enonadstropna stavba, ki še danes stoji in služi drugim namenom. Z leti je tudi ta postala pretesna, zato so leta 1905 prizidali še eno stavbo z dvema učilnicama.  Šola se je v davni preteklosti postopno širila: od šole enorazrednice se je do leta 1936 razširila na šestrazrednico. V letih od 1950 do 1958 je bila tukaj celo nižja gimnazija s sedmimi razredi, ki so jo obiskovali  učenci iz Lovrenca, Župečje vasi, Apač in Pleterij ter tudi učenci iz Cirkovc, Sel in Ptujske Gore. Leto 1958/59 je bilo prvo leto popolne osemletke z 12 oddelki  in 335 učenci v Lovrencu. Njen šolski okoliš je bil takrat večji kot danes, pouk je potekal v treh izmenah in primanjkovalo je učiteljev pa tudi prostora.

Zgodovina šole v Kidričevem se začenja 10. septembra 1950, ko je deželna vlada organizirala prvo osnovno šolo v Strnišču, imenovano OŠ Strnišče, v lesenih barakah. Čez en mesec se je šola preselila v taborišče v zidano barako. Najprej je bila štirirazredna. V šoli so prevladovali otroci delavcev, le malo je bilo kmečkih otrok.

Nenehno preseljevanje učnih prostorov iz ene barake v drugo je postajalo neprimerno in celo neznosno.

Leta 1958 je bila zgrajena nova šola v Kidričevem. Poučevalo je le 7 učiteljev.  Takrat je šola dobila ime po narodnem heroju Borisu Kidriču in se preimenovala v OŠ Borisa Kidriča Kidričevo. Pouk je potekal v treh izmenah, saj je bila šola štirirazrednica s knjižnico, namesto telovadnice je bila šolska avla, ki je služila kot dvorana, v kleti pa kuhinja z jedilnico in hišnikovo stanovanje. Uvedla se je mlečna kuhinja. Cicibani, učenci 1. razredov, so bili takrat svečano sprejeti med pionirje – pionirsko organizacijo ter dobili rutice in kapice.                                                

Leta 1963 so k šoli v Kidričevem začeli z dozidavo novega dela šolskega poslopja za učence predmetne stopnje.

Hkrati je šola dobila še telovadnico, ki je merila 24 X 12 metrov.  

Na sliki je nekaj utrinkov iz stare telovadnice, ki je učencem dobro služila vse do leta 2009.

Tako leta 1964 šola v Kidričevem postane popolna osemletka, ki je imela 6 splošnih učilnic za razredni pouk, 3 učilnice za predmetni pouk, sobo za KE, FI in BIO, sobo za GV in LV, učilnico za THV; v pritličju novega dela pa so bili upravni prostori, zbornica, soba za starše, sanitarije, garderoba in kopalnice ter telovadnica.

V šoli se začnejo delovne akcije, poklicno usmerjanje, matematična, športna in druga tekmovanja, revije pevskih zborov, SREČANJE PRIJATELJSTVA vseh republik Jugoslavije, izvedba smučarskega tečaja na Pohorju, kviz Pozdrav pomladi, Kurirčkova pošta, veliki športni uspehi, ustanovitev Šolskega društva, tekmovanje za Ingoličevo bralno značko, obisk pisateljev, pomembne razstave, folklorni krožek, plavalni tečaji, kasneje celodnevna osnovna šola s prednostmi, kot so: prehrana vseh učencev na šoli, v šoli so pisali domače naloge, boljši učni rezultati, šola brez zvonca …

Šola je imela največ oddelkov in učencev v letu 1965/66. Bilo jih je kar 659.

Istega leta je šola v Lovrencu postala podružnica OŠ Borisa Kidriča Kidričevo.

Zelo kvalitetne so bile REVIJE PEVSKIH ZBOROV, kjer so zbori peli 3 in 4 glasno brez klavirske spremljave. Na sliki so napisane učiteljice, ki so pele v tem zboru. Nekoč učenci danes zaposleni na šoli OŠ Kidričevo so učiteljice: Sonja Liber Kazimir, Senjka Jazbec, Alenka Brumen, Alenka Mohorič, Liljana Krošl, Metka Gumilar, Klarica Krajgar, Alenka Kutnjak, Ankica Pikula, Tomaž Klajdarič, Valerija Krivec, Klara Vindiš Pušnik, Matejka Šoštar, Jasna Medved, Klavdija Murko, Tina Emeršič, Tamara Sagadin, Jasna Vinkler, Maja Lukman in Urška Robič.

SREČANJE PRIJATELJSTVA vseh republik Jugoslavije je potekalo leta 1983  v Kidričevem. Na sliki je vidna stara telovadnica in rokometno igrišče s tribuno.

Leta 1985 so v Lovrencu zgradili novo šolo s 5 učilnicami, kuhinjo in veliko avlo z jedilnico, ki je služila tudi za pouk športne vzgoje.

Šele leta 1999 so ob prenovi večnamenske krajevne dvorane dobili v uporabo še telovadnico s športno opremo.

Leta 1998 se je k šoli v Kidričevem začela dozidava prostorov, da bi lahko sledili potrebam sodobnega pouka. Na sliki vidimo oba prizidka.

Leta 2000 smo postali bogatejši za nekaj novih in obnovljenih prostorov: učilnica za GUM in prostor X, dve učilnici za 1. razrede, še posebej pa smo ponosni na veliko, bogato in lepo opremljeno šolsko knjižnico. Nov sistem devetletnega osnovnošolskega izobraževanja smo začeli izvajati v prvem in sedmem razredu v šolskem letu 2000/2001 in kasneje pridobili tudi računalniško učilnico.

K stavbi Osnovne šole Kidričevo je bil leta 2008 dograjen novi vrtec.

V sklopu gradnje smo pridobili tudi sodobno kuhinjo in jedilnico.

Leta 2009 smo zaradi dotrajanosti in neustreznosti porušili staro telovadnico in na njenem mestu se je pričela gradnja nove večnamenske dvorane, ki je svoja vrata odprla v marcu leta 2011. V tem času so imeli učenci športno vzgojo v Lovrencu v večnamenski krajevni dvorani. Tja in nazaj jih je prevažal šolski avtobus.

Leta 2015 se je šola preimenovala v Osnovno šolo Kidričevo. V zadnjih letih smo na šoli ponovno pridobili prenovljene in nove učilnice. Poglejmo si jih na slikah: likovna učilnica in gospodinjska učilnica, učilnica za tehniko, učilnica za TJA v 1. triadi in soba za sproščanje.

V Lovrencu na podružnični šoli trenutno poteka gradnja novega vrtca.

Danes šola sledi sodobnim pristopom in sodeluje v številnih projektih, ponaša se s številnimi nazivi – Zdrava šola, Ekošola, Kulturna šola, Simbioza šola … Vključeni smo v številne projekte, s katerimi razvijamo sodobne koncepte poučevanja: Objem, Dvig digitalne pismenosti, Shema šolskega sadja in zelenjave …

Smo prijazna, kulturna, sočutna, varna, učeča se in ponosna šola, kajti naši bivši učenci poneso naš sloves v širšo okolico in to nam daje potrditev, da smo na pravi poti.

Napočil je težko pričakovani trenutek – torta. S slastjo so jo po malici pojedli vsi učenci v šolski jedilnici.

In še eno presenečenje – koncert v športni dvorani, ki sta ga priredila Tomi Valenko in pevka.

Peli smo in plesali ob najrazličnejših pesniških žanrih celo uro in pol. Vzdušje je bilo nepopisno.

Želimo si še več takšnih praznovanj, predvsem pa želimo ohraniti našo šolo kot vzor kulture, dostojanstvenosti, znanja, razumevanja, medsebojnega spoštovanja … In kot vzornico učenosti.

FOTOUTRINKI