BEREMO SKUPAJ – POVEZAVA MED BRANJEM IN GIBANJEM

V letošnjem mesecu septembru ob NMSB zaradi vremena žal nismo brali na naši šolski bralni plaži pod drevesi, ampak smo izvedli bralne urice v slovenski učilnici. Vmes smo se razgibali s pomočjo računalniškega lika Juvija. Prav tako smo uživali.