NARAVOSLOVNI DAN IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI – 9. a in 9. b

V sredo, 11. 1. 2023 kolobarimo v 4 skupinah – DELAVNICE:

  1. skupina: KAKO SE POSTAVITI ZASE IN REČI NE ALKOHOLU, DROGAM? (Ars vitae)

URA: 8.20-9.05

Učilnica št. 4

 

  1. skupina: KAKO SE POSTAVITI ZASE IN REČI NE ALKOHOLU, DROGAM? (Ars vitae)

 URA: 8.20-9.05

 Večnamenski prostor

 

  1. skupina: SPOZNATI SVOJE OSEBNOSTNE LASTNOSTI, INTERESE IN SE

              USPEŠNO KARIERNO  ODLOČATI; delo z računalniki (Suzana Strelec)

 

  1. skupina: SPOZNATI SVOJE OSEBNOSTNE LASTNOSTI, INTERESE IN SE

              USPEŠNO KARIERNO  ODLOČATI; delo z računalniki (Suzana Strelec)

 

      Skupina 9. a in 9. b: TVEGANO VEDENJE IN POSLEDICE (Stanko Ivanuša)

 

 Vodji: Marjetka Sušec in Suzana Strelec