OBVESTILO

Obveščam vas, da bo 28. 3. 2023 potekalo razredno šolsko fotografiranje.
S fotografiranjem bomo pričeli na podružnični šoli Lovrenc na Dr. polju od 7.30 dalje. Nato sledi fotografiranje v matični šoli.

Po malici predmetne stopnje, v glavnem odmoru, bo skupno fotografiranje devetošolcev s strokovnimi delavci šole.

Ankica Pikula