Mednarodni dan matematike in dan števila pi

Mednarodni dan matematike je UNESCO določil na dan števila pi, π = 3.14 … kot prve tri števke ameriškega zapisa datuma, najprej številka meseca, potem pa številka dneva v mesecu. Izbrana tema za leto 2024 je Igranje z matematiko.

14. 3. 2024 smo mednarodni dan matematike obeležili tudi na šoli. V ta namen so učenci predmetne stopnje in aktiv matematikov pripravili matematično razstavo, ki je prikazovala literarne izdelke učencev na temo matematika, modele geometrijskih teles, matematične zapiske ter pisane in poučne plakate na temo liki, izrazi, pretvarjanje enot in potenciranje. Da bi vsi zaposleni in učenci na šoli ponovili matematično abecedo – poštevanko, so stopnice okrasili z računi poštevanke. Učenci so v sklopu pouka matematike še dodatno debatirali o vlogi števila v matematiki.

študentka Naja Medved