26. SEPTEMBER – EVROPSKI DAN JEZIKOV

 26. 9. vsako leto praznujemo evropski dan jezikov. Ta dan smo na naši šoli tudi letos obeležili in pri pouku slovenščine razmišljali o pomenu maternega jezika in o vseživljenjskem učenju jezikov v šoli in izven nje.

 

Materni jezik je tisti jezik, ki te ga je naučila mama in ga največ uporabljaš. Ta jezik je tvoj prvi. Da se slovenski jezik ne bi pozabil, ga je treba ohraniti. Slovenski jezik ohranjamo tako, da se v njem pogovarjamo, pišemo, beremo. Dobro pa je tudi, da znamo tudi tuje jezike, npr. angleščino, saj jo govori večina ljudi in se z njo lažje sporazumevamo. Različnih jezikov pa se lahko naučimo v jezikovnih tečajih ali šoli.

Zara Sitar, 6. b

 

Materni jezik mi pomeni zelo veliko. Angleščina mi ne gre prav dobro. Tujih jezikov se je dobro naučiti zato, da če greš v tujino, da se lahko sporazumevaš v jeziku določene države. Zelo rada imam slovenščino, saj se pri slovenščini vedno naučimo nekaj novega. Slovenščina je zame zelo pomembna, saj je tudi moj najljubši predmet v šoli. Angleščine se hočem naučiti bolje, saj mi bo v življenju tudi kdaj prišla prav. Menim, da bi slovenski jezik lahko ohranili tako, da bi se čim več pogovarjali v slovenskem jeziku.

Nikoleja Peklič, 6. b

 

Materni jezik mi je nekaj posebnega, saj je ta jezik samo naš. Res je, da smo majhna država, ampak smo samostojni. Slovenščino rad uporabljam, čeprav je res, da si želim, da bi slovenščino uporabljalo več ljudi. Jaz bi ohranil naš jezik tako, da bi se boril. Da ne bi naš jezik izumrl, bi zbral vse, ki še bi poznali naš jezik in začel novo dobo. Za mene je pomembno, da znam veliko jezikov za pogovarjanje s tujci in za službo.

Filip Vidovič, 6. a

 

Materni jezik mi pomeni veliko. Všeč mi je, da uporabljamo dvojino. Je poseben jezik. Slovenski jezik ohranjamo tako, da ga uporabljamo celo svoje življenje. Lahko naučimo govoriti slovensko tudi koga drugega, ki se mu zdi jezik zanimiv. Ne selimo se drugam, lahko smo ponosni, da je slovenščina naš jezik. Poznam hrvaščino, angleščino, nemščino, nekaj besed in stavkov pa znam povedati tudi v italijanščini, albanščini in španščini. Tujih jezikov se je dobro naučiti, da se znaš pogovarjati, če potuješ v druge države. Tuji jeziki ti koristijo v vsakdanjem življenju, tudi pri opravljanju poklica.

Mia Turk, 6. b

 

Sem Kanstantsin Mardziasau. Prihajam iz Belorusije, živim pa v Sloveniji. Moj materni jezik je ruščina. Slovenski jezik lahko ohranimo tako, da živimo v Sloveniji in da govorimo slovensko. Menim, da je bolje poznati več tujih jezikov, ker se lažje sporazumevaš z ljudmi iz drugih držav in si lažje najdeš službo.

Kanstantsin Mardziasau, 6. a

 

  Moj materni jezik je ukrajinščina. Pomeni mi veliko, saj se v eni stvari razlikujem od svojih sošolcev. Slovenski jezik bi ohranili tako, da bi tudi v drugih ljudeh vzbudili neko zanimanje za slovenščino in da bi ponudili boljše pogoje za življenje v Sloveniji, saj se potem mladi ne bi odseljevali in bi govorili slovensko. Tuji jeziki pa so pomembni iz razloga, da če si zaposlen v tujini, lažje komuniciraš. Drži pa tudi rek: »Več znaš, več veljaš.« Rad bi se naučil še španščino in francoščino, izpilil pa bi rad znanje iz angleškega jezika.

 Nazar Zinchenko, 8. a

 

Moj materni jezik je slovenščina. Pomeni mi veliko, saj mi je najlepši od vseh. Slovenski jezik bi ohranili pred izumrtjem tako, da bi pisali in prepevali več pesmi v slovenščini. Ustvariti moramo čim več filmov v slovenščini in z njimi doseči nagrade. Učenje tujih jezikov je pomembno, da se znamo sporazumevati z ljudmi iz drugih držav. Želim se naučiti veliko tujih jezikov, da bom lahko potovala in odkrivala tuje kraje ter njihovo kulturo. Želim se naučiti še špansko.

 Lana Serdinšek, 8. a

 

Materni jezik je jezik naših staršev, s tem da se iz leta v leto spreminja. Moj materni jezik je albanščina. Da slovenski jezik ne bi izumrl, bi verjetno morali uporabljati več starih in knjižnih besed in manj besed v slengu. Znanje tujih jezikov se mi zdi pomembno zaradi potovanj ali službe v tujini.

 Sihana Muharemi, 9. a

 

Moj materni jezik je slovenščina. Pomeni mi veliko, saj se zavedam pomena, da imamo svojo državo, saj se nekatere države še zdaj borijo za svojo domovino, kulturo in jezik. Sicer me je strah za obstoj slovenščine, saj se mi zdi, da je angleščina najpomembnejši jezik in da se bo  v prihodnosti po vsem svetu govorilo angleško in ne bo noben drug jezik več obstajal. Zato se moramo zavedati, kako pomembna je slovenščina, ćim več se moramo pogovarjati v slovenščini in se potruditi, da naš jezik ne bo izumrl. Prav tako pa se mi zdi pomembno znanje tujih jezikov, saj se v angleščini lahko sporazumevaš v večini tujih držav.

 Ela Ripak, 9. a

 

Moj materni jezik je slovenščina. Poleg slovenščine se učim tudi angleščino in nemščino, saj se mi znanje tujih jezikov zdi pomembno zaradi sporazumevanja v drugih državah in ni nujno, da bom dobila službo v Sloveniji. Po mojem mnenju se bo slovenski jezik v prihodnosti malenkost spremenil, a dvomim, da bo kdaj popolnoma izumrl. Da slovenščina ne bi izumrla, moramo ohranjati slovenske knjige in večinoma uporabljati knjižni jezik.

 Lana Ogrizek, 9. a

 

Slovenščina je moj materni jezik. Zdi se mi pomembno, da se lahko pogovarjamo v svojem jeziku. Slovenski jezik bo v prihodnosti ostal, samo z veliko novimi besedami, tudi iz drugih jezikov. Za sporazumevanje z drugimi narodi pa se mi zdi pomembno znanje tujih jezikov.

 Slavko Zelenjak, 9. a

 

Materni jezik se mi zdi zelo pomemben, saj ga največ uporabljam. Menim, da bo slovenski jezik v prihodnosti uporabljal več slenga, kratic in tujk. Da slovenski jezik ne bi izumrl, ga moramo čim več uporabljati (pisati, govoriti). Čeprav največ uporabljam slovenščino, pa se mi zdi učenje tujih jezikov prav tako pomembno, saj se lažje zaposliš v tujini, spoznaš več prijateljev, lahko si učitelj tujih jezikov ali prevajalec.

 Bor Bregant, 9. a

 

Slovenski jezik vidim v prihodnosti kot večje razvit jezik, saj prihaja veliko ljudi živet v Slovenijo, čeprav je majhna. Da slovenščina ne bi izumrla, jo moramo naučiti tudi tiste, ki je ne poznajo. Znanje tujih jezikov se mi zdi pomembno predvsem zaradi sporazumevanja v tujini.

 Žiga Rozman, 9. b

 

Materni jezik je jezik, ki sem se ga najprej naučila. Zdi se mi, da slovenščina v prihodnosti ne bo izumrla, bo pa manj govoreča. Da slovenščina ne bi izumrla, jo moramo širiti med ljudmi in jo ohranjati.

 Alja Jančec, 9. b