Matična in podružnična šola sta bili od 8. 9. do 8. 10. vključeni v projekt »Nacionalni mesec skupnega branja«, katerega častni pokrovitelj je bil tudi predsednik države Borut Pahor. Geslo projekta se je glasilo »Beremo skupaj«. Namen projekta je spodbujanje branja in bralne kulture ter pismenosti na nacionalni ravni. Tako so številne šole, knjižnice in društva organizirale različne dejavnosti, povezane z branjem oz. s knjigo.

Nacionalni mesec skupnega branja smo na matični šoli obeleželi z različnimi dejavnostmi po razredih. Nekateri oddelki so vsak dan prvo šolsko uro namenili 10-minutnemu tihemu branju poljubnih knjig, dvakrat na teden 15-minutnemu glasnemu branju, branju v jutranjem krogu, branju bralnih kartic itd.  Učenci predmetne stopnje pa so od doma prinesli kopalne brisače ter tako brali na travnatih površinah pred šolo, kar smo poimenovali bralna plaža. Vreme nam je bilo v septembrskih dneh naklonjeno in tako so bili učenci nad malo drugačno uro slovenščine navdušeni.

Prav tako pa so bili aktivni tudi na podružnični šoli. Učenci 1. triletja so vsak dan 10 minut prve šolske ure namenili skupnemu branju. Prebrali so literaturo, v kateri se skrivajo ilustracije ambasadorjev projekta, ter se pogovarjali, zakaj je branje pomembno. V 4. in 5. razredu so učenci pred poukom brali knjige na temo zdravja, prehrane in gibanja ter izdelali plakate.

Z bralnimi aktivnostmi bomo nadaljevali skozi celo šolsko leto, učenci pa bodo tudi letos vključeni v številne projekte in akcije, ki spodbujajo branje otrok, in imeli možnost osvojiti več bralnih priznanj.

Jasna Medved

(Fotoutrinki)