PRAZNOVALI SMO DAN ŠOLE

 Ponedeljek, 11. 4. 2016, je bil za OŠ Kidričevo zelo pomemben dan, saj smo praznovali dan šole. Priredili smo kulturni dan na temo »Kulturna dediščina naše pokrajine«. Dan smo pričeli kasneje kot običajno. Cel popoldan smo se v delavnicah pripravljali na zaključno prireditev, kjer smo se predstavili širši javnosti. V delavnicah smo spoznavali kulturno dediščino in ljudsko izročilo naše pokrajine ter delovanje društev v naši občini. Nekatera društva smo tudi povabili medse in vsi so se prijazno odzvali. Učenci 1. razredov so na prireditvi zaplesali ljudske plese. Na pomoč so jim priskočili člani FS Vinko Korže PD Cirkovce, spremljala pa sta jih Ivan Kojc na harmoniki in Petra Iljaž (vodja otroške folklorne skupine iz Vrtca Kidričevo). Drugi razredi so se igrali ljudske igre, tretji razredi pa so skupaj s Fanti treh vasi  KD Lovrenc zapeli dve pesmi. Četrti razredi so na preprosta glasbila igrali skupaj z Veselimi polankami – ljudskimi muzikantkami PD Cirkovce. Peti razredi so prikazali kmečka opravila in simboliko kostanja. Učenci šestega razreda so skupaj s pevci moškega zbora Talum Kidričevo in učiteljico Liljano Krošl zapeli nekaj pesmi, učenci sedmega razreda pa so se predstavili z dramatizacijo postavitve šrange. Učenci osmega razreda so literarno poustvarjali s članicami DPD Svoboda Kidričevo in na prireditvi recitirali novonastale pesmi ter brali spomine intervjuvancev iz raziskovalne naloge. Učenci devetega razreda pa so zaplesali dunajski valček na pesem Slovenija, od kod lepote tvoje in predstavili časovni trak iz raziskovalne naloge. Prireditev se je zaključila z ljudsko pesmijo Mi se imamo radi.

Larisa Lampret, Adrijana Zelenjak, Blažka Škafar, 8. a
(novinarski krožek)

fotoutrinki