Na šoli smo organizirali druženje nadarjenih in talentiranih učencev, saj se zavedamo, da otroci potrebujejo z okoljem podprto delovanje glede na njihove posebne potrebe. Letošnje srečanje je potekalo na temo Aluminij, surovina prihodnosti z aktivnostjo različno starih učencev (od 4. do 9. razreda), vendar s podobnimi interesi.

FOTOGALERIJA>>

V soboto, 16. marca 2019, smo povabili mentorje iz šestih osnovnih šol, zunanje mentorje ter mentorja učenca naše šole in starša; skupaj smo ponudili 15 ustvarjalnih delavnic (v prilogi). K ustvarjalnemu delu se je prijavilo 140 nadarjenih učencev iz OŠ Breg, OŠ Cirkovce, OŠ Kuzma, OŠ Hajdina in OŠ Kidričevo s podružnico, ki so ustvarjalni ter sposobni prikazati svoje ideje kot uresničljive z novim izdelkom.

Tako so učenci med drugim oblikovali in izdelali šahovske figure v naravni velikosti iz odpadnega aluminija. Učenci bodo tako v naslednjih mesecih že lahko igrali šah pred šolo, na zraku, in skozi igro razvijali svoje konvergentno in divergentno mišljenje. Uglasbili so tudi pesem o aluminiju, sestavili električno vozilo, sprogramirali robota, izdelali lovilce sanj in nakit iz aluminija, sestavljali modele kristalnih mrež, mostu in ustvarjali poezijo in pripravili lutkovno predstavo v angleškem jeziku.

 >> SEZNAM DELAVNIC 2019 -15

Posebne potrebe nadarjenih otrok izvirajo iz razvojno pospešenega in visoko razvitega živčnega sistema, kar povzroča prekomerno razdražljivost, ki se kaže v izražanju potreb po:

  • iskanju novih intelektualnih izzivov in želje po eksperimentiranju in iskanje odgovorov po nenavadnih poteh,
  • po bogatem domišljijskem svetu in visoki predstavni zmožnosti, (ki si jo lahko napačno razlagamo kot sanjarjenje, nezrelost ali celo lenobo),
  • potrebo po ustvarjalnem izražanju,
  • aktivnem vključevanju v različne aktivnosti, potrebi po ustvarjalnosti, težnji k popolnosti in idealiziranju,
  • občutljivejše doživljanje in dojemanje moralnih tem in vrednot,
  • po poglobljeni vedoželjnosti, ki jo je težko zadovoljiti z običajnimi programi,
  • za nadarjene pa je značilna tudi močna notranja motivacija in potreba po odličnosti, občutljivejše doživljanje in dojemanje moralnih tem in vrednot.

Če pogledamo vtise učencev na druženju, ugotovimo zanimiva razmišljanja potrjena z omenjenimi značilnostmi. Prav tako se je 138 učencev vključilo v delavnice na lastno željo, dva pa na pobudo prijatelja (skenirani odgovori učencev). Tudi vprašani mentorji ugotavljajo, da so bili učenci za delo zelo motivirani, ustvarjalni, samostojni in kritični pri vrednotenju izdelka.

Pedagoginja

Suzana Strelec

VTISI UČENCEV