Evropski dan jezikov 2021: 20 let praznovanja jezikovne in kulturne raznolikosti

Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine. Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov – skupaj z Evropsko komisijo. Ustvarjali smo tudi pri pouku tujega jezika.

Mentorji: Mateja Krajnc, Jana Jerenec, Tomaž Klajdarič

 

FOTOUTRINKI