PIŠEM PRIJATELJU V TUJEM JEZIKU PRI POUKU SLOVENŠČINE

RAZSTAVA V ŠOLSKI AVLI

OBJAVA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI, NA SPLETNI STRANI ZAVODA ZA ŠOLSTVO – NAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE  IN NA PORTALU MOJA OBČINA KIDRIČEVO

29. 9. 2021

1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
SONJA LENARČIČ, LIDIJA HORVAT, JASNA MEDVED IN PETRA ŽUNKO
SLOVENŠČINA, KNJIŽNIČARSTVO
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
2. Sodelujoči:
UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA
154 UČENCEV
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
OD 24. DO 27. 9. 2021
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
PIŠEM PRIJATELJU V TUJEM JEZIKU PRI POUKU SLOVENŠČINE
RAZSTAVA V ŠOLSKI AVLI
OBJAVA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI IN PORTALU MOJA OBČINA KIDRIČEVO
5. Cilji:
Pri pouku učenci razvijajo tudi sociokulturno zmožnost. To pomeni, da se seznanjajo z družbenimi, zgodovinskimi, naravnimi in kulturnimi dejstvi slovenskega (jezikovnega) prostora, razvijajo splošno védenje o Sloveniji in državi, v kateri živijo. Krepijo zanimanje za druge jezike, ki se jih učijo ali govorijo, in jih primerjajo s slovenščino.Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog.
6. Vsebina:
26. septembra obeležujemo evropski dan jezikov, letos je že 20. obletnica. V Evropi so zaskrbljujoči podatki raziskave o znanju jezikov, saj manj kot polovica Evropejcev ne zna drugega jezika, kot le svojega.
Večini učencev naše šole je slovenščina materni jezik, ostalih jezikov se učijo v šoli, doma ali drugod. Med nami je nekaj učencev, ki se slovenščine učijo kot drugega jezika. Za njih je učenje »novega« jezika organizirano individualno in traja prvo leto šolanja v Sloveniji. Tisti učenci, katerih materni jezik izhaja iz slovanske jezikovne skupine, hitreje osvojijo slovenščino in jim učenje ne predstavlja tako velikih težav. Težje je ostalim učencem, saj nove besede niso niti malo podobne njihovemu jeziku. Vsem pa dela največ težav posebnost slovenskega jezika – dvojina.
Vsako leto z učenci pri pouku jezika obeležimo ta dan na različne načine.
7. Potek in izvedba:
Letos smo pri pouku slovenščine izvedli pisanje lepih misli učencem tujcem in tudi oni so se potrudili lepe misli prevesti v naš jezik.
Pisali smo v španščini, hrvaščini, bosanščini, češčini, latvijščini, ukrajinščini, nemščini in angleščini.
Izdelke so opremili tudi barvno in likovno v obliki stripa oz. oblačka.
Misli smo prebirali in jih primerjali z našim jezikom.
8. Rezultati:
Učencem je taka oblika dela zelo všeč. Z veseljem spoznavajo druge jezike in njihovo identiteto.
Učenci tujci so se dobro počutili, obenem so bili deležni pozornosti v maternem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tudi učitelji se ob tem naučimo marsikaj novega in ozaveščamo pomembnost znanja tujih jezikov.