Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov.           Kot vsako leto doslej smo ga tudi letos praznovali na OŠ Kidričevo. Na ta dan so se po vsej Evropi odvijali številni dogodki, med njimi dejavnosti za otroke, televizijske in radijske oddaje, jezikovni pouk in konference. Nacionalne oblasti in njihovi partnerji so letos imeli proste roke pri organizaciji dejavnosti in dogodkov.

Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, šoli ali izven nje. Svet Evrope pa je po celi Evropi spodbujal večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine.

Na naši šoli so učenci pri fakultativnem pouku nemščine, izbirnem predmetu nemščina in pri pouku angleščine pod mentorstvom Deborah Krtalić, Jane Jerenec in Tomaža Klajdariča izdelali čudovite plakate, na katerih so predstavili barve, pozdrave in vprašanje: »Kako ti je ime?« v skoraj oz. vseh jezikih Evropske unije.

Na spletni strani: http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx  lahko najdete kviz, prevode in več informacij o evropskem dnevu jezikov

Kaja Muršec,7. a

(novinarski krožek)

IMG_2877     

(fotoutrinki)