Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 1 s svojimi  fotografijami sodelujejo na natečaju Moja domovina »Gozdovi – les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine«, ki ga razpisuje  društvo Naša zemlja za šolsko leto 2016/2017.

Utrinke iz našega šolskega okolja so v fotografski objektiv ujeli LAZAR RAKOVIĆ, NIK HABJANIČ, DANIJEL ČERVEK, ALJAŽ VERLAK in NIK MLINARIČ.

FOTOGRAFIJE