Na poti raziskovanja je v letošnjem šolskem letu stopalo kar dvanajst učencev naše šole, ki so pripravljali raziskovalne naloge na petih različnih področjih. Tri raziskovalne naloge so se iz  regijskega srečanja, kot najboljše na svojih področjih, uvrstile tudi na državno srečanje.

Na 52. državnem srečanju mladih raziskovalcev, ki je potekalo 14. maja 2018 v Murski Soboti, so učenci ponovno predstavljali in zagovarjali vsebine raziskovalnih nalog. Osvojili so dve srebrni in zlato priznanje. Za velik uspeh jim iskreno čestitamo!

 

V nadaljevanju predstavljamo naloge.

Na interdisciplinarnem področju sta Nia Krajnc (8. b) in Eva Žunkovič (8. b) pod  mentorstvom učiteljic Sonje Lenarčič in Jane Jerenec pripravili nalogo z naslovom Ko zapojejo poročni zvonovi. Raziskovali sta poročne običaje na Spodnjem Štajerskem s poudarkom na običajih v naši občini. Hvala vsem babicam in prababicam, ki so jim približale potek snubljenja, poroke in zaroke. Osvojili sta srebrno priznanje.

Na področju ekologije z varstvom okolja so Lazar Rakovič (8. b), Nik Mlinarič (8. b) in Gaj Bregant (8. b) pod mentorstvom učiteljic Klavdije Murko in Tamare Mlakar pripravili nalogo z naslovom Odtisi kot kazalniki vpliva na okolje. V nalogi so bile predstavljene metode odtisov kot kazalnikov človekovega vpliva na okolje, za gospodinjstva iz naše občine pa izračunani ogljični, ekološki in vodni odtis, s podanimi predlogi za nadaljnje trajnostno ravnanje. Ob tem gre zahvala vsem staršem, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik. Osvojili so srebrno priznanje.

Na področju geografije sta Tjaša Vindiš (9. b) in Sonja Topolovec (9. a)  pod mentorstvom učiteljice Klavdije Murko pripravili nalogo z naslovom Nasledstvo na kmetijah. V nalogi sta primerjali stanje nasledstva na kmetijah z Dravskega polja in iz Haloz. Naloga je nastala v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor v okviru projekta Farmtransfer, strojnim krožkom Dravsko polje in strojnim krožkom Žetalanec. Zahvaljujemo se več kot sto kmetovalcem iz obeh področij, ki so nam na letnih občnih zborih zaupali nasledstvene vzorce svojih kmetij. Osvojili sta zlato priznanje.

 

Mentorice