O projektu Kulturna šola

 

 

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v dvojezičnih osnovnih šolah in vrtcih, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Kulturna šola (izvajalec je JSKD) je kompleksen projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah. Ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Namen akcije je porast prizadevanj za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, omogočanje ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpora kakovostnim dosežkom ter skrb za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja in vzpostavitev šole kot žarišča kulturnih programov v lokalnih okoljih z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola torej načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

V šolskem letu 2015/16 smo pridobili naziv Kulturna šola, ga leta 2020 obnovili in ga bomo ponosno nosili tudi v prihodnje. Na področju kulture izvajamo številne projekte in dejavnosti predvsem na glasbenem, literarnem in likovnem področju. V ta namen se izobražujemo in sodelujemo s krajem in širše.

Že več let smo nosilci zastave in naziva Kulturna šola, ki potrjuje naše dobro delo na področju kulture.