1. novembra 2017, na mednarodni dan otrokovih pravic, so otroci po vsej Sloveniji prevzeli vodenje države. Tudi v naši občini se je na ta dan dogajalo Mini županovanje. Dan je potekal v okviru projekta Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto, saj je Občina Kidričevo pred dobrim mesecem postala ena izmed petnajstih občin, ki so se vključile v ta projekt. Veseli in ponosni smo vključitve, saj se te občine in župani, kot zagovorniki otrok, še posebej zavzemajo za razvijanje mest po meri otrok. Namen Mini županovanja je bil, da bi se lahko še posebej slišal naš glas ter da bi lahko otroci pomagali pri uresničevanju in sooblikovanju prihodnosti skupaj z odraslimi.

Ob 8.00 je v občinskih prostorih na dvorcu Sternthal potekala predaja ključa. Gospod župan, Anton Leskovar, je ključ občine predal meni, saj sem ta dan imel čast, da za nekaj časa postanem mini župan. Z mano je bila tudi mini podžupanja, učenka iz OŠ Cirkovce Nuša Korez. Po predaji ključa sva spoznala zaposlene na Občini Kidričevo in njihove pisarne. Za tem smo se odpeljali v tovarno Talum, kjer ima svoj sedež podjetje Ekotal. Podjetje nam je predstavil direktor družbe g. Miran Lipovac. Ogledali smo si tudi nekatere stroje, s katerimi v podjetju delajo. Po ogledu smo se odpravili na malico v Restavracijo Pan. Sledila je težko pričakovana prva seja otroškega občinskega sveta. Na seji smo bili zbrani mini župan, mini podžupanja ter predstavniki iz OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce kot mini svetniki. Sejo so poleg nas spremljali gospod župan, gospe ravnateljici obeh osnovnih šol, občinski svetniki, zaposleni iz Občine Kidričevo, mentorica Klavdija Murko ter drugi zbrani, ki so se odzvali našemu vabilu. Dnevni red se je glasil takole:

  1. Kaj nam je všeč v naši občini
  2. Pobude in želje na področju športa in kulture
  3. Pobude in želje na področju prometne varnosti
  4. Učilnica v naravi – predlogi za razširitev vsebin
  5. Razno

Pri vsaki točki dnevnega reda smo se pogovorili o zadevah, ki se tičejo nas in občine. Sprejeli smo tudi nekatere sklepe in jih po koncu seje predali gospodu g. županu. Povedal nam je, da se bo potrudil in poskušal nekatere od njih tudi uresničiti. Čez dan smo sodelovali tudi z Radiem Ptuj, se jim oglašali ter sporočali, kako poteka dan. Ob koncu dneva sem ključe predal nazaj gospodu županu in se mu zahvalil za njegovo zaupanje in sodelovanje ter mu zaželel uspešno županovanje tudi v bodoče.

Simon Žnider, 9. b

 

OTROŠKA OBČINSKA SEJA

V ponedeljek, 20. 11. 2017, smo izbrani učenci OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce za malo več kot eno uro postali občinski svetniki. V šolo smo prišli normalno in imeli pouk kot običajno. Ob 10.30 smo se zbrali v avli šole in se počasi odpravili proti dvorcu Sternthal. Po poti smo se pogovarjali in si predstavljali, kako bo potekala seja, saj smo bili zelo vznemirjeni. Ko smo prispeli, smo se usedli na mesto, kjer je na kartončku pisalo naše ime. Počakali smo, da sta prišla mini župan in mini podžupanja za en dan. To sta bila Simon Žnider iz OŠ Kidričevo in Nuša Korez iz OŠ Cirkovce. Simon se je na sejo zelo dobro pripravil. Na začetku seje nas je predstavil, potem pa smo začeli s prvo točko dnevnega reda. Najprej je šlo hitro, kasneje pa smo se vse bolj zapletli v pogovor in je trajalo kar precej dolgo. Jaz sem pisala sklepe in jih na koncu tudi prebrala. Ob koncu seje je župan Simon poklical na Radio Ptuj in prebral sklepe še enkrat. Napočil je čas, ko je mini župan Simon predal ključ nazaj pravemu županu g. Antonu Leskovarju in vsi skupaj smo se fotografirali. Odžejali smo se s sokom, nato pa se odpravili ven, kjer smo naredili še eno fotografijo. Napočil je čas za odhod proti šoli. Ta dan mi je bil zelo všeč, saj je zelo zanimivo biti del občinskega sveta in sedeti v sejni sobi, kjer imajo res zelo udobne stole. Upam, da bom še kdaj lahko doživela kaj podobnega, saj je bila to zelo zanimiva, predvsem pa zabavna izkušnja.

Nika Maroh, 6. a  

(FOTOUTRINKI)