NARAVOSLOVNI DAN

V petek, 21. 4. 2017, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda naravoslovni dan.

Prvi dve uri smo bili učenci 6. a z učiteljico Marjetko Sušec na sprehodu v gozdu in nabrali nekaj listov. Nato smo v računalniški učilnici v parih določevali, s katerega drevesa je kateri list. Ugotovili smo, da imamo okrog šole in v gozdu veliko različnih dreves: gaber, lipa, bor, divji kostanj, akacija, hrast, divja češnja, rdeči bor, javor, bezeg … Pogovarjali smo se tudi o praprotih, mahovih ter lišajih, ki smo si jih ogledali. Medtem so bili učenci 6. b z učiteljico Očko. Pri ge. Očko smo se razdelili v pet skupin po 3–5 učencev. Delali smo razne poskuse z vodo, reševali matematične probleme, merili hodnik s kvadratnimi metri, primerjali cene, iz vrvic ustvarjali metre … Po dveh urah dela smo odšli na malico. Po malici smo se zamenjali. Peto uro je sledila analiza dneva.

Sedmošolci smo prvo uro merili krvni tlak in srčni utrip. Ugotovili smo, da imamo deklice višji krvni tlak kot dečki. Naslednjo uro smo s pomočjo spirometra merili pljučno kapaciteto. Pri tem smo bile deklice približno enakovredne dečkom. Ko smo se okrepčali, smo se napotili proti kemijski učilnici. Na začetku smo skozi zelo zabavno predstavitev spoznali osnovne kemične pripomočke, kot so čaša, epruveta in bučka … Najprej smo izvedli barvno kromatografijo, tako da smo na okrogel filtrirni papir naredili luknjico, vstavili svaljek, narisali barvni krog s flumastrom in svaljek pomočili v vodo. Kasneje smo lahko opazili, iz katerih barvil je narejena izbrana barva flumastra. Nastali so različni in zelo lepi vzorci. Prav tako smo rešili delovni list. Naš naslednji poskus je bil barvni vulkan. Najprej smo zmešali detergent ter kvas v epruveti. Kasneje smo dodali izbrano barvo ter vmešali peroksidno kislino. Naš vulkan je izbruhnil.  Na ogenj smo pristavili trsko, da je zagorela. Tlečo trsko smo kasneje namočili v peno in trska je zopet zagorela. Rezultati so bili čudoviti. Za sabo smo še pospravili in zapustili učilnico.

Osmošolci smo v 1. delu imeli prvo pomoč. Najprej smo poslušali teorijo, nato pa je sledil praktični del. Na praktičnem delu smo oživljali lutko in uporabljali defibrilator. Naučili smo se tudi, kako sprostiti dihalne poti ter povijati rane. Po malici smo izdelovali celice. Odločali smo se med rastlinsko in živalsko. Uporabljali smo različne materiale.

Devetošolci smo prvi dve uri preživeli v likovni učilnici. Izdelovali smo molekulo DNK iz različnih materialov. Nato smo se v matematični učilnici posvečali računanju različnih površin. Nekateri učenci smo premerili zunanje nogometno in košarkarsko igrišče, drugi pa učilnico.

Dan nam je bil zelo všeč, saj smo bili ves čas aktivni, ustvarjalni in se naučili veliko uporabnega. Domov smo odšli polni novih izkušenj.

Lara Podgoršek, Ela Ripak (6. a) in Rozalija Lia Muršec (6. b)
Eva Žunkovič in Neja Kupčič (7. b)
Nika Bauman in Sonja Topolovec (8. a)
Lana Kozjak (9. a)