NARAVOSLOVNI DAN PETOŠOLCEV

Učenci 5. a in 5. b razreda smo preživeli šolski dan nekoliko drugače. Obiskali smo zbirni center odpadkov v Kidričevem.

Predstavniki Čistega mesta so nas lepo sprejeli. Pogostili so nas s steklenico vode in s čokoladico. Zelo smo bili presenečeni, saj tega nismo pričakovali.

Povedali so nam, da sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične v gospodinjstvih ali pri podjetjih in se nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij, od koder se odpadki odpeljejo v nadaljnjo predelavo.

Izvedeli smo, da Čisto mesto Ptuj skrbi za ravnanje  s komunalnimi odpadki na območju 11. občin Spodnjega Podravja (Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in občina Žetale).

Zavedati se moramo, da odpadki, ki niso pravilno odloženi, vplivajo na zdravje človeka in onesnažujejo naravo.