Biti v naravi, raziskovati čarobnost dreves, cvetja, žuželk, ptic … To je neprecenljivo doživetje. Naša naravna dediščina je dragocena in nenadomestljiva, zato jo moramo zaščititi.

Na nas odraslih je, da smo dober zgled otrokom. Pokažemo jim lahko zaklade, ki nas obdajajo, jih poučimo o naravnih habitatih, jih ozavestimo o tem, kako ravnati z odpadki in o učinkovitejši porabi vode. Zatorej sem učence četrtih razredov v OPB spodbudila k ustvarjanju, risanju za natečaj »Prihodnost je zelena«.

Nagrajena izdelka:

 

Lucija Kores, 4. b

Eva Lobenwein, 4. b

 

 

Učenki Lucija Kores in Eva Lobenwein sta bili nagrajeni za likovna izdelka in prejeli praktični nagradi.

Organizator natečaja je bil Interreg programov Avstrija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Madžarska.

Mentorica Olga Babšek