Izbira neobveznih izbirnih predmetov:
https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc

Izbira obveznih izbirnih predmetov:
https://www.youtube.com/watch?v=o1LviUzs4Bs