Spoštovani starši!

V preteklih dneh ste bili z naše strani obveščeni o obveznem samotestiranju za vse učence osnovne šole, ki se prične jutri, v sredo, 17. 11. 2021.  Samotestiranja bodo potekala vsak ponedeljek, sredo in petek v času 1. šolske ure pod nadzorom strokovnih delavcev. Učenci, ki na omenjene dneve ne bodo prisotni v šoli, bodo samotestiranje izvedli na dan vrnitve. Potrudili se bomo, da bo samotestiranje za naše učence potekalo varno in umirjeno.

Prav tako smo vas obvestili, da nam za potrebe samotestiranja podate soglasje/nesoglasje ter da v primeru nesoglašanja s samotestiranjem pouk za vašega otroka poteka na daljavo – pouk doma.  Prosimo, da to upoštevate in vašega otroka obdržite doma, saj zanj velja prepoved zbiranja v šolah.

Zanj bo od jutri naprej potekalo šolanje na domu. Gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali za pouk doma, bodo naložena v spletnih učilnicah, le-te pa učenci že poznajo. Naloge bo otrok samostojno reševal doma, dodatnih razlag učne snovi ne bo deležen.

Ocenjevanje znanja bo predvidoma potekalo, ko se bo otrok vrnil v šolo. V času, ko se otrok šola doma, tudi ni upravičen do udeležbe pri dnevih dejavnosti, ki potekajo v živo, ter do udeležbe v šoli v naravi.

Prepoved zbiranja za učence, ki se ne bodo samotestirali v šolah, izhaja iz veljavnega odloka, ki ga je sprejela Vlada RS, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Dokler Ustavno sodišče RS določenih predpisov ne razveljavi, odpravi ali jih začasno zadrži, le-ti veljajo in jih je potrebno upoštevati. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-8/21-34 z dne 16. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 167/21) ugotovilo neskladnost 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.152/20) z Ustavo RS. Ta člen, ki določa, da ministrica s sklepom odloči o izobraževanju na daljavo, se v skladu s citirano ustavno odločbo uporablja, dokler Državni zbor ne odpravi neskladnosti z ustavo, kar mora storiti v dveh mesecih od objave odločbe v Uradnem listu RS. To torej pomeni, da Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) še velja in je zadostna pravna podlaga za napotitev učencev na izobraževanje na daljavo. Šola staršem ni dolžna izročati nobenih sklepov.

Ponovno  vas prosimo, da razumete, da smo šole izvajalci odlokov, ki jih pripravi Vlada RS, MIZŠ RS in NIJZ. Z vsemi nestrinjanji se, prosimo, obračajte na zgornje naslove, nam pa dovolite, da bomo opravljali svoje osnovno poslanstvo za ostale učence, ki smo jim dolžni zagotoviti varno in zdravo učno okolje.

V primeru, da ste izjavo pozabili podpisati ali da je vaša odločitev drugačna, lahko učenci  izjavo v  šolo prinesejo še jutri oziroma prvi dan, ko bodo prisotni v šoli.

Ostanite zdravi.

Prijazen pozdrav

Alenka Kutnjak, ravnateljica


Okrožnica MIZŠ – odlok 12-11-2021

Spoštovani starši!

Pred nami je teden, ko se bomo skupaj lotili zahtevnega izziva, s katerim se bomo trudili, da bi šole lahko ostale odprte.

Prejeli ste okrožnico MIZŠ RS, protokol samotestiranja v šoli in pisno soglasje staršev. Prosim vas, da vse dokumente preberete. Starši boste soglasje/nesoglasje izpolnili, učenci podpisanega prinesejo v šolo in oddajo razredniku. Za vse učence, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli Covid-19 ali so cepljeni, potrebujemo pisno dokazilo, ki ga učenec pokaže razredniku. Za te učence testiranje ni potrebno.

V šoli so obvezne zaščitne maske in od srede, 17. 11. 2021, je obvezno tudi samotestiranje.

Vsi, ki se s tem ne strinjate, boste otroke obdržali doma, o tem pa obvestili razrednike (podatek potrebujemo tudi zaradi odjave prehrane) jutri, v torek, 16. 11. 2021. Za vse učence, ki bodo ostali doma, bomo organizirali izobraževanje na daljavo v okviru naših možnosti. To pomeni, da jim bodo učitelji posredovali zaposlitve v spletne učilnice, ure DSP bodo učitelji izvajali preko videokonferenc.

Vemo, da gre za težke odločitve in da ste mnogi v strahu in pred dilemo. Vse, kar lahko naredimo kot šola je, da bomo izvajali samotestiranje odgovorno in skrbno (učitelj bo dajal navodila, na osnovi katerih bodo učenci izvajali samotestiranje). Starše prosimo, da na to pripravite otroke tudi doma.

Želimo si, da bi v šolo prišlo čim več naših otrok. Izbira in odločitev je vaša.

Še enkrat vas prosimo, da razumete, da smo šole izvajalci odlokov, ki jih pripravi Vlada RS, MIZŠ RS in NIJZ. Z vsemi nestrinjanji se, prosimo, obračajte na zgornje naslove, nam pa dovolite, da bomo lahko opravili svoje osnovno poslanstvo ob dodatnem delu in odgovornosti, ki jo imamo.

Naše sodelovanje naj kljub vsem izzivom ostane na kulturnem nivoju in v dobro otrok.

Pomagajmo skupaj pri zajezitvi okužb.

Ostanite zdravi.

V sredo (in ostale dni testiranja) učenci prinesejo svoj test!

OKROŽNICA 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV

SOGLASJE/NESOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA

Prijazen pozdrav

                                                              Alenka Kutnjak, ravnateljica


O obveznem samotestiranju učencev

Spoštovani starši!

Ker se zavedamo, da je v zadnjih dneh velika zmeda glede informacij o obveznem samotestiranju, vam  posredujemo osnovno informacijo, s katero v tem trenutku razpolagamo in upamo na vašo podporo.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021).

Danes smo bili obveščeni samo, da se začetek obveznega samotestiranja prestavi na sredo, 17. 11. 2021. Zaenkrat nimamo podrobnejših informacij o sami izvedbi, zato vas bomo o tem obvestili v ponedeljek.

V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti. Ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo. Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo.

Želimo vam lep, miren vikend. Ostanite zdravi.

Prijazen pozdrav,

                                                             Alenka Kutnjak, ravnateljica


Skupna izjava ravnateljev za javnost

Spoštovani starši!

V zvezi z Odlokom o začasnih ukrepih glede COVID-19 z dne 5. 11. 2021, ki predvideva nošenje mask za vse učence ves čas pouka in obvezno samotestiranje učencev od 1. do 9. razreda v šoli od 15. 11. 2021 dalje, vas seznanjamo z Izjavo Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev z dne 10. 11. 2021 

O vseh nadaljnjih postopkih in odločitvah ter informacijah, ki jih bomo prejeli s strani MIZŠ vas bomo seznanili najkasneje jutri, v petek, 12. 11. 2021.

Po svojih močeh bomo zagotavljali varno in zdravo okolje za vse ter se kljub vsemu potrudili, da ostanemo v šolah.

Hvala za razumevanje in sodelovanje!

Alenka Kutnjak, ravnateljica