Spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6., se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razredav sredo, 3. 6., pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo torej ponovno stekel po ustaljenih tirnicah, kljub vsemu pa določeni ukrepi preprečevanja širjenja okužbe ostajajo.

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku kot pred zaprtjem šol. Učenci bodo ves čas v svoji matični učilnici – ne bodo se selili iz razreda v razred, razen pri pouku športa in obveznih izbirnih predmetih z izjemo računalniške učilnice. Priporoča se ohranjanje varovalne razdalje 1,5 m; uporaba mask pa je obvezna le na šolskih prevozih, sicer pa priporočljiva na hodnikih in v skupnih prostorih (za zaposlene). Tudi podaljšano bivanje bo s ponedeljkom že potekalo po normalnem urniku z združevanjem skupin. Šolski prevozi bodo potekali po voznem redu kot pred zaprtjem šol.

Kljub sprostitvi ukrepov in prihodu vseh učencev na šolo pa ministrstvo in NIJZ apelirata na učence in predvsem starše, da upoštevajo njihova priporočila, kolikor je le najbolj mogoče:

  • V šolo naj prihajajo izključno povsem zdravi otroci.
  • Za prihod in odhod iz šole poskrbite starši sami oziroma naj prihajajo otroci peš ali s kolesom.
  • Organiziranega šolskega prevoza naj se učenci poslužijo le v izjemnih primerih, saj omejitve v javnem prevozu še vedno veljajo. Šolski avtobus namreč ne more sprejeti več kot 17 učencev.
  • V podaljšanem bivanju naj učenci po 15.00 ostajajo le kolikor je nujno potrebno, saj je zaradi druženja skupin po tem času tveganje za prenos okužbe tam večje.
  • Starši, ki boste prihajali po učence v šolo, upoštevajte priporočila o razkuževanju rok in nošenju mask, sicer pa predlagamo, da jih kot doslej počakate pred šolskim vhodom.

Veselimo se ponovne normalizacije šolskega utripa in verjamemo, da lahko s skupnimi močmi sproščeno, umirjeno in predvsem zadovoljno pripeljemo šolsko leto do konca ter se nato odpravimo na počitnice.

Hvala za vaše sodelovanje in pomoč.

Ravnateljica, Alenka Kutnjak