V skladu s prejeto okrožnico MIZŠ vas obveščamo, da zaradi poslabšanja epidemiološke situacije s ponedeljkom,  9. 11. 2020 do preklica, pričnemo z izvajanjem izobraževanja na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda.

Izkušnjo z izobraževanjem na daljavo že imamo in smo jo še nadgradili, zato verjamemo, da smo na to vsi bolje pripravljeni. Ob tem prosimo za skupno sodelovanje, razumevanje in strpnost, saj bomo le tako lahko čim bolj kakovostno izvedli učno delo na domu. V primeru kakršnih koli težav se obrnite na razrednika ali učitelja posameznega predmetnega področja.

Podrobnejše informacije o poteku vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo boste v teh dneh prejeli s strani razrednikov.

Za učence iz socialno ogroženih družin bomo po potrebi z naslednjim tednom (od torka, 10. 11. 2020 dalje) pričeli pripravljati v šoli tople obroke, ki jih bodo sami prevzeli v šoli.

Brezplačni obrok pripada vsem tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 eur (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topel obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Starši omenjenih učencev se lahko na topli obrok prijavijo na šoli, na telefonski številki 031 609 454 ali na elektronskem naslovu os.kidricevo@guest.arnes.si in sicer do najkasneje ponedeljka, 9. 11. 2020, do 12:00 ure.

Dopis – brezplačna prehrana v času pouka na daljavo

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi.

Alenka Kutnjak, ravnateljica