Tržnica poklicev srednjih šol Podravske regije  – 7. 1. 2020

OBVESTILO STARŠEM IN UČENCEM