Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo v 1. razred za šolsko leto 2021/22 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015, pa tudi otroke, ki so bili rojeni 2014 in jim je bilo po sklepu komisije šolanje začasno odloženo.

Vpis bo potekal v matični šoli in na podružnici pri šolski svetovalni delavki. Starši boste o datumu in poteku vpisa obveščeni z vabilom po pošti.

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko gospo Suzana STRELEC po elektronski poti: suzana.strelec@os-kidricevo.si .

Alenka Kutnjak, ravnateljica