Dragi učenci, spoštovani starši

V naslednjem tednu – od 11. 5. 2020 dalje, boste lahko za ves dosedanji trud v vloženo učno delo dobili ocene. O tem, kako in na kakšen način bo potekalo ocenjevanje vašega znanja, vas bodo seznanili učitelji posameznih predmetov. Prav tako vas bodo seznanili s kriteriji ocenjevanja.

V ta namen so učitelji ves mesec april z vami izvajali preverjanje znanja na različne načine. S tem so vas pripravljali na ocenjevanje znanja, kjer je to nujno potrebno.

Novosti glede ocenjevanja znanja in NPZ v šolskem letu 2019/2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo sklep, ki določa ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanjem učencev v višji razred, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov ter nacionalnim preverjanjem znanja.

 OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV

  • Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.
  • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu.
  • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.
  • Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.
  • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
  • Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Več informacij na povezavi.

 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV V 6. IN 9. RAZREDU SE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 NE IZVEDE.

 https://www.gov.si/novice/2020-04-17-nacionalno-preverjanje-znanja-letos-odpade/

Vodstvo šole