PISMO NOVEMU GENERALNEMU SEKRETARJU ZDRUŽENIH NARODOV