PROJEKT »NAŠA MALA KNJIŽNICA«

V letošnjem šolskem letu so bili učenci še posebej bralno aktivni. Brali so knjige za Bralno značko, Eko bralno značko, nekateri pa so sodelovali tudi v projektu »Naša mala knjižnica«. Projekt je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. Učenci so pridno brali predpisane knjige, reševali Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo izbranih knjig, branje in ustvarjalnost pa so dodatno spodbujale zanimive dejavnosti in številne nagradne naloge. Otroke, ki so pridno sodelovali v projektu in z veseljem prebirali knjige, je v četrtek, 17. 5. 2018, obiskala predstavnica Kulturno-umetniškega društva Sodobnost International in z njimi izvedla literarni kviz. Vprašanja so bila vezana na knjige, ki so jih brali v okviru projekta.

Učenci so v kvizu pokazali veliko mero znanja o prebranih knjigah, prejeli pa so tudi bralno priznanje.

Jasna Medved

Fotoutrinki