PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«

V okviru projekta »Rastem s knjigo« smo se učenci sedmega razreda v sredo, 7. 10. 2015, odpravili na Ptuj.

Ko smo prišli v šolo, smo najprej odšli na malico, nato pa smo se ob 8.45 z avtobusom odpeljali proti Ptuju. Ko smo prispeli na parkirišče pod gradom, smo se razdelili v dve skupini, ločeno 7. a in 7. b. 7. a smo se najprej napotili na Ptujski grad, kjer smo si ogledali dve zbirki. Naprej smo si ogledali razstavo o gospodih Ptujskih, ki so na tem gradu živeli več kot tristo let. Pokazali so nam njihov rodovnik ter nam na kratko predstavili pomembnejše člane te rodbine. Zatem smo si ogledali še zbirko stanovanjske kulture, kjer so lepo urejeni prostori s pohištvom in umetninami – zapuščina grofov Herbersteinov. Nato smo se napotili še v Zgodovinski arhiv Ptuj, kjer so nam predstavili naloge arhiva in kaj vse tukaj hranijo. Za konec so nas odpeljali v prostore, kjer hranijo arhivsko gradivo.

Po predstavitvi arhiva smo se namenili v Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Tam so se nam pridružili še učenci 7. b. Knjižničarka nam je predstavila spletno stran »Cobiss.si«. To je Virtualna knjižnica Slovenije, v katero je vključenih večina slovenskih knjižnic. Na tej spletni strani si lahko gradivo poiščeš ter rezerviraš ali pa tudi podaljšaš rok izposoje. Po tej predstavitvi smo se odpravili v pravljično sobo Branke Jurca na mladinskem oddelku. Tam smo vsi dobili v dar knjigo z naslovom Iskanje Eve. Nato smo si še ogledali mladinski oddelek, s čimer se je naš program tudi zaključil. Polni novih znanj smo se odpeljali proti domu.

 Sonja Topolovec, 7. a
(Šolsko novinarstvo)

rastem s knjigo