PROJEKT TEDEN PISANJA Z ROKO

DEJAVNOSTI 2024 

Društvo Radi pišemo je bilo ustanovljeno jeseni leta 2017 na osnovi istoimenske pobude, ki so jo razvili v okviru podjetja Grafologika in Tedna vseživljenjskega učenja leta 2015.
Osnovni namen Društva je ozaveščanje širše strokovne in splošne javnosti o pomenu pisanja z roko ter spodbujanje le-tega. Cilji Društva so ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in starejših, ozaveščati o prednostih pisanja z roko in škodljivosti pretirane uporabe tipkovnice v pisnem komuniciranju, pridobiti mnenjske voditelje, ki bodo podprli naša prizadevanja, opozarjati na pomen izvirnosti pri pisanju z roko, širiti število članov in s tem podporo Društvu.

Osrednji letni dogodek Društva je Teden pisanja z roko.

Pisanje z roko je izvirna človekova aktivnost in pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Raziskave kažejo, da naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. S tem prispevamo k ohranjanju finih motoričnih spretnosti, ki so potrebne za večstranski razvoj osebnosti.

S pisanjem z roko smo pričeli pred petimi leti že v mesecu decembru z voščili starejšim, ko smo v predprazničnem času napisali več kot 200 toplih misli, sporočil in pokazali, da nam je mar za druge.

V šolo povabimo dedke, babice in starše, da se od njih učimo veščin lepega pisanja in vsako leto se aktivno vključujemo v razpisane dejavnosti.

 

Vsi učenci naše šole aktivno sodelujejo z najrazličnejšimi zapisi, risbami,  s shemami … pri vseh predmetih.

 

Senjka Jazbec aktivnosti vsako leto izvaja s stanovalci Doma upokojencev v Kidričevem.

 

Ob koncu dejavnosti pripravimo razstavo, poročilo objavimo v medijih in pošljemo društvu.