PRVOŠOLČKI SO POSTALI ČLANI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine.

(Bina Štampe Žmavc)

Tretji teden v septembru je bil za prvošolčke OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc poseben. Postali so namreč člani šolske knjižnice. Ob obisku knjižnice so se seznanili s knjižničnim redom ter s potekom izposoje in vračila gradiva. V nadaljevanju so z zanimanjem prisluhnili poučni pravljici Lev v knjižnici, na koncu pa je vsak prejel svojo člansko izkaznico. Vsi učenci so v dar prejeli tudi slikanico 7 nagajivih avtorja Leopolda Suhodolčana z ilustracijami Marjana Mančka.

Pa veliko užitkov na bralnem potovanju.

 Jasna Medved

prvosolcki1  prvosolcki2

prvosolcki3 prvosolcki4