REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE, 21. 3. 2017

Tekmovanlec Mentor Število točk Število vseh možnih točk Priznanje
Lana Kozjak Tomaž Klajdarič 23 30 srebrno

 

Državno tekmovanje iz angleščine je potekalo 21. 3. 2017 na OŠ v Slovenskih Konjicah. Skupno število točk je bilo 30. Zlato priznanje prejmejo učenci, ki so dosegli najmanj 27 točk. Lana Kozjak je dosegla 23 točk, kar je zadostovalo za srebrno priznanje.

Čestitke!

Tomaž Klajdarič,
mentor