SEZNAMI IZBRANIH GRADIV PO RAZREDIH ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

KIDRIČEVO

1._RAZRED

2._RAZRED

3._RAZRED

4._RAZRED

5._RAZRED

6._RAZRED

7._RAZRED

8._RAZRED

9._RAZRED

………………………… 

LOVRENC

1._RAZRED

2._RAZRED

3._RAZRED

4._RAZRED

5._RAZRED