ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE

za bronasto Preglovo priznanje
15. JANUAR 2018

 

PREGLEDNICA SODELOVANJA:

razred

število učencev prejmejo priznanje uvrščeni dalje

8.

14

2

2

9.

6

2

2

skupaj 20 4

4

 

Dobitniki bronastih priznanj so:

8. razred:
Lovro Valenko
Eva Žunkovič

9. razred:
Lili Li Dobnik
Žan Vidovič

Ti štirje učenci so se s doseženim rezultatom uvrstili na državno tekmovanje iz kemije.

Valerija Krivec
mentorica tekmovanja

VSEM TEKMOVALCEM ČESTITAMO ZA USPEHE IN OSVOJENA PRIZNANJA!