Na naši šoli smo letošnjo pozornost pisanja z roko posvetili pisanju izvirnih lepih misli na barvne kartone in jih razstavili v šolski avli, ki je s tem postala barvitejša, svetlejša in še bolj prijazna.

   

Pomembno je, da zapisano izraža osebnost tistega, ki je lepo misel zapisal. To so bili učenci, ki se šele opismenjujejo, in vsi tisti, ki že znajo zapisati lastne misli, učitelji, strokovni delavci, ga. ravnateljica, starši, stari starši, prijatelji …
Vsaka misel je lepa, prijazna, zapisana občuteno. Z roko. Izraža izvirnost in neposrednost. Izraža željo po toplih medčloveških odnosih, ki jih v današnjem svetu računalnikov pogrešamo.

Naj vam izbor fotografij pričara lepoto misli.

Sonja Lenarčič

FOTOUTRINKI