DAN SLOVENSKE HRANE

PODPORA SLOVENSKIM PRIDELOVALCEM HRANE

SPODBUJANJE SAMOOSKRBE S KAKOVOSTNO HRANO IZ LOKALNEGA OKOLJA

Zakaj lokalno pridelana hrana?

Je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost.

Zaradi bližine proizvodnje se zanjo lahko uporablja manj aditivov, kot so na primer konzervansi in barvila, taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.

Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti in zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane.

Z izbiro lokalne hrane ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.

18. novembra nas je šolska jedilnica vabila v podobi cvetočega travnika. Na dan slovenske hrane smo se okrepčali s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Za malico smo se posladkali s potico in suhim sadjem. Tudi kosilo je bilo sestavljeno iz lokalnih tradicionalnih jedi. Dober tek! 🥛🍯🍞🧈🍽️🍎