LOVRO VALENKO, učenec 9. b-razreda,
je na ustvarjalnem natečaju,
ki so ga organizirali KD Štefan Raj Turnišče … (več …)