OSMOŠOLCI SMO UŽIVALI S PREDSTAVNICO DRUŠTVA ZA BOLJŠI SVET