20. aprila je potekala zaključna konferenca projekta OBJEM pod imenom Bralna pismenost kot prihodnji izziv in razvojna priložnost. Konferenca je za 250 udeležencev potekala v virtualnem okolju in se je pričela s plenarnimi predavanji, nadaljevala pa s sekcijskimi predavanji in primeri iz prakse pod naslovom Raznolikost vplivov na bralno pismenost, kjer smo delo iz prakse predstavili vrtci, osnovne in srednje šole. Tukaj sva sodelovali tudi članici šolskega projektnega tima. Jana Jerenec je v nizu predavanj z naslovom Prilagajanje učnega jezika prikazala, kako prilagaja učno snov pri zgodovini učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik. Sama sem sodelovala v skupini predavanj z naslovom Bralna pismenost pri vseh predmetih, kjer sem pokazala nekaj primerov, kako motiviramo učence za branje na naši šoli. Drugi del konference se je pričel s sekcijskimi predavanji Bralna pismenost kot veščina od vrtca do konca srednje šole, kjer so različni strokovnjaki s fakultet in inštituta predstavili različne teme iz bralne pismenosti. Ves čas konference so se tudi predstavljali plakati vseh šol, ki so sodelovale v projektu. Naš plakat je predstavljal delo v projektu, poudarjal pa je motiviranost za branje, oblikovan je bil kot strip.

Projekt OBJEM je nadaljevanje projekta Bralna pismenost in je prvi tako obsežen projekt v Sloveniji na področju šolstva, saj vključuje celotno vertikalo – od vrtca do srednje šole. Projekt traja pet let in se bo končal letos v oktobru.

Petra Žunko