Koordinatorici projekta: Tamara Mlakar in Klavdija Murko


Š. l. 2017/18

EKOŠOLA

V četrtek, 5. 10. 2017, je na naši šoli potekal naravoslovni dan v okviru projekta »EKOŠOLA«. V šolo smo vsi učenci vstopili z velikimi pričakovanji. Posedli  smo se v svoje matične učilnice. Osmošolci smo najprej spregovorili nekaj besed o ekologiji. Razredničarka nas je s predstavitvijo zelo presenetila, saj smo ugotovili, da o tem vemo zelo malo. Ekologija ni samo ločevanje odpadkov, ampak je mnogo več. Naša šola se trudi pridobiti zeleno zastavo, ki označuje ekošolo. Pri nas zato potekajo tudi različni projekti, kot so zbiranje papirja, zamaškov in tonerjev, zeliščarski krožek, novost v letošnjem šolskem letu pa je tudi eko bralna značka.

Učenci smo napisali razredne ekološke cilje, ki se jih bomo v prihodnosti držali. Zapisali pa smo jih na tako imenovano ekolistino. Izbira je bila težka, saj nam idej ni primanjkovalo.

Izdelovali smo tudi različne izdelke, povezane v zvezi z ekologijo. Tako so nastali plakati, pesmice, risbice, zgodbice …

Pred kosilom pa smo se vsi učenci zbrali v avli naše šole, kjer so predstavniki razredov podpisali tudi šolsko ekolistino. Nekaj besed o samem projektu pa sta spregovorili tudi pomočnica ravnateljice ga. Ankica Pikula in vodja ekoprojekta na naši šoli ga. Klavdija Murko.

Dan nam bo ostal v lepem spominu, saj smo se vsi naučili veliko novega in koristnega za vsakdanje življenje.

Tina Aubelj, 8. a
(Šolsko novinarstvo)

(fotogalerija)

EKO DAN

V četrtek, 5. 10. 2017, smo na naši šoli imeli ekološko obarvan naravoslovni dan. Vsak razred je imel druge zadolžitve. Sedmi razredi smo se prvih 10 minut razgibavali, nato pa nam je učiteljica povedala, kaj bomo počeli oz. podala natančna navodila za delo. Učenci A-razreda smo izdelovali plakate o ločevanju in recikliranju odpadkov ter o varčevanju z vodo in energetskimi viri. Učenci B-razreda smo izdelovali drevo iz odpadne embalaže, katero smo morali prinesti v šolo. Izdelali smo še plakat o tem, kako moramo skrbeti za naravo. Ob 12. uri smo se vsi učenci zbrali v šolski avli, kjer je že bila pripravljena razstava naših izdelkov in je potekala predstavitev le-teh. Prav tako smo vsi učenci od 1. do 9. razreda podpisali razredno ekolistino, ki smo jo dodali k skupni ekolistini. Skupno ekolistino so svečano podpisali predstavniki oddelkov, učitelji in ravnateljica.

Ta dan je bil zelo zanimiv in naučili smo se veliko novega in koristnega.

 Nia Bauman, 7. b
(Šolsko novinarstvo)


     EKO ŠOLA – NAŠA ŠOLA

 (literarno ustvarjanje)

OBLIKOVANJE Z RAZLIČNIMI MATERIALI

(tehniški dan v decembru)


SEZNAMI ZA EKO BRALNO ZNAČKO:

EKO_BRALNA_ZNAČKA-Kidričevo

EKO_BRALNA_ZNAČKA-Lovrenc

 


PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA


SEJEM ALTERMED


NATEČAJ EKO PAKET

OBLIKOVANJE EKO NAKITA


ZBIRANJE PAPIRJA


ZBIRANJE PLASTENK


POSTALI SMO VRTNARJI


ZELIŠČARSTVO


TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK