ERAZMUS+ projekt HOB’S adventure      

 Obveščamo Vas, da smo bili na podlagi preteklega dela izbrani med 10 od 246-ih osnovnih šol, ki bodo sodelovale v dvoletnem mednarodnem projektu Ekošole z nazivom Hands-on Biodiversity adventure.

 Vodilna tema projekta je biotska raznovrstnost – spoznavanje rastlin v okolici šole, na šolskem vrtu, vrt na okenskih policah v lončkih, uporaba zelišč … Vsebine bodo spoznavali učenci v starostni skupini od 6 do 9 let, in sicer pri interesnih dejavnostih Šolski ekovrt in Eko frajerji.

V okviru projekta HOB’S adventure bodo združene ideje učiteljev iz različnih učnih okolij Evrope, zgrajena pa bo tudi mreža za izmenjavo primerov dobrih praks. Vodja projekta na šoli je ga. Ankica Pikula.

Klavdija Murko, Tamara Mlakar