VAJA EVAKUACIJE IZ ŠOLSKEGA PROSTORA

**fotoutrinki**

V petek, 12. oktobra 2012, smo imeli tudi na podružnični šoli v Lovrencu vajo evakuacije šolskega prostora.

 Učence smo že pred vajo seznanili z načrtom evakuacije in izvlečkom iz požarnega reda. Z učiteljicami so brali evakuacijski načrt in opredelili ustrezno pot umika iz šolske stavbe.

 Ob 9.30 je bil sprožen zvočni signal – alarm, tedaj so učenci z učiteljicami in vsi drugi prisotni zapustili šolsko stavbo in se zbrali na zelenici pred šolo. Učiteljice so poročale na zbornem mestu pred šolo, da so vsi učenci varno in hitro zapustili šolski prostor. Odgovorna oseba je obvestila o nesreči center za obveščanje na številko 112  in medije.

 Nato so prostore šole pregledali gasilci intervencijske enote in ugotovili, da v zgradbi ni več nikogar in da je vse pod nadzorom.  Na koncu je vodja intervencijske enote razglasil konec nevarnosti.

  Sledilo je srečanje z gasilci. Učenci so se seznanili z aktivnostmi ob mesecu požarne varnosti. Izvedeli so, kako ravnamo v primeru potresa in požara. Ogledali so si gasilska vozila in opremo za gašenje in reševanje. Pogovarjali so se z gasilci in izvedeli še veliko zanimivega o njihovem delu. Preizkusili so se v brizganju vode iz cevi. Najbolj zanimivo je bilo, ko so zlezli v gasilski avto in se stiskali ob zvoku gasilske sirene.

Kar veliko učencev naše šole je že vključenih v Prostovoljnem gasilskem društvu Lovrenc in o delu gasilcev že veliko vedo. To srečanje pa je zanje kljub temu poučno in vsako leto znova nepozabno doživetje.

Breda Križan