Kako se najbolje naučimo angleškega jezika?

https://www.os-kidricevo.si/files/2022/10/Kako_se_najbolje_nauciti_anglescine-1.pdf