RAZPIS NATEČAJA ZA
»14. MEDNARODNO LITERARNO NAGRADO MLADE VILENICE 2014«
ZA NAJBOLJŠE PESMI MLADIH PESNIKOV IN PESNIC OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL